cemgine-logo

Gineobstètrics col·labora amb CEMGINE com a centre de referència per a fer determinades proves complementàries i intervencions.

GINEOBSTÈTRICS col·labora amb FECUNMED com a centre de referència per a tractaments de reproducció assistida.

GINEOBSTÈTRICS col·labora amb SYNLAB com a centre autoritzat per realitzar les extraccions d'anàlisis clíniques i altres proves complementàries.

ich-logo

GINEOBSTÈTRICS col·labora amb ICH per a realitzar estudis de citologia, histopatología i anatomia patològica.

Gineobstètrics col·labora amb CELLAB per a la criopreservació de les cèl·lules mare procedents de la sang i del teixit del cordó umbilical.

sevibe-logo

GINEOBSTÈTRICS col·labora amb SEVIBE per a la criopreservació de les cèl·lules mare procedents de la sang del cordó umbilical.