Gineobstètrics subscriu el Codi de Conducta (HONcode) de la Fundació “Health on the Net”

Gineobstètrics accepta i assumeix el Codi de Conducta (HONcode) de la Fundació “Health on the Net” pel que vol deixar constància que:

El contingut d’aquest lloc web és d’exclusiva responsabilitat dels propis professionals del centre, l’objectiu del qual és oferir una informació general del centre i dels serveis que ofereix, sent el seu autor màxim responsable la societat Gineobstètrics SLP.

Aquest lloc web es dirigeix al públic en general i a les persones de sexe femení en particular, si bé la informació proporcionada a www.gineobstetrics.catestà dissenyada per a donar suport i mai per a reemplaçar o substituir la relació que existeix entre una visitant pacient o una visitant del lloc i el seu metge.

Aquest espai web no allotja ni rep finançament provinent de la publicitat o de un espònsor i el seu  finançament prové exclusivament d’aportació  privada.

Per a altres aspectes veure la secció del “Avís legal”

 

9Direcció Mèdica de Gineobstètrics (SLP/110 del Col·legi de Metges de Barcelona -COMB-)