Revista “Progresos de Obstetricia y Ginecología”

Segons les noves recomanacions publicades el 08/09/10 a la revista “Progresos de Obstetricia y Ginecología” (Cortés J. et al.: Prog. Obstet. Ginecol. 2010; 53 (Supl. 1): 1 – 19) i recolzades per la Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia (SEGO), la prova de ADN del VPH (Virus del Papil•loma Humà) s’ha de realitzar juntament amb la citologia en el cribratge de càncer de coll d’úter en dones a partir dels 30 anys.