GINEOBSTÈTRICS es un centre mèdic especialitzat exclusivament en Ginecologia i Obstetrícia situat a Mollet del Vallès. Els professionals que hi treballen fa més de 20 anys que ofereixen els seus serveis i a l’actualitat, GINEOBSTÈTRICS és el primer referent de centre especialitzat del Vallès Oriental exclusivament en Ginecologia i Obstetrícia, sempre amb l’objectiu de tenir cura de la salut de la dona en totes les etapes de la vida, oferint-li una atenció integral i eficient.

L'Equip Mèdic de GINEOBSTÈTRICS està format per especialistes que ofereixen una variada oferta assistencial i que col·laboren conjuntament amb altres centres especialitzats com CEMGINE (Vic) i FecunMed (Granollers), compartint un compromís comú: oferir tractament mèdic d’alta qualitat a través del treball en equip.

Una de las característiques diferenciadores de GINEOBSTÈTRICS és que les senyores tenen el seu ginecòleg assignat des d’un principi, qui assumeix personalment el seguiment i evolució de la seva Història Clínica, i és qui assumeix també, personalment, si s’escau, el part o altres possibles intervencions a diferents centres hospitalaris com: