Consell genètic.
Diagnòstic prenatal (Amniocentesi precoç).
Monitorització fetal.
Ecografies d’alta resolució, obstètrica morfològica de les 20 setmanes de gestació, 3D i 4D, i estudis de fluxometria doppler.
Control d’embaràs i assistència al part.
Control especialitzat de l’embaràs després de tècniques de reproducció assistida.
Recollida de sang de cordó umbilical.

Centres Hospitalaris d’intervenció:

Evolució embaràs