Assistència al part.
Cirurgia ambulatòria.
Cirurgia amb ingrés.
Cirurgia endoscòpica ginecològica (laparoscòpia i histeroscòpia).
Histeroscòpia diagnòstica i quirúrgica.
Laparoscòpia diagnòstica i quirúrgica.
Cirurgia del sòl pelvià.
Cirurgia benigna de la mama.
Lligadura de trompes.

Centres Hospitalaris d’intervenció: